Loga Funduszy Europejskich Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej

wymIaNNa

Poznań
22 i 23 września

O czym?

Podczas sesji poznamy najważniejsze wyzwania społeczne związane z osobami starszymi i możliwe kierunki rozwiązań. Podzielimy się znanymi nam innowacjami społecznymi, które odpowiadają na te wyzwania. 

Zastanowimy się, które z nich można zaimplementować w innych środowiskach i gdzie wciąż są białe plamy i brakuje dobrych pomysłów. Będziemy bazować na doświadczeniach dwóch edycji programu Generator Innowacji. Sieci Wsparcia oraz innych działań Towarzystwa „ę” i PCG Polska, a także pomysłach i wiedzy uczestników spotkania.

O prowadzących:

MBG

Marta Białek-Graczyk

prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę", socjolożka, autorka i tutorka projektów społecznych z dwudziestoletnim doświadczeniem w inkubowaniu innowacji społecznych. Od 2003 wsparła inkubację ponad 100 projektów społeczno-kulturalnych. W projekcie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” odpowiada za proces inkubacji innowacji. Autorka projektów społecznych i książek poświęconych animacji kultury i działaniom społecznym. Prowadzi zajęcia na kierunku "Sztuki społeczne" Uniwersytetu Warszawskiego.

asok

Agnieszka Sokolnicka

Trenerka, tutorka i ekspertka ds. innowacji społecznych dla starzejących się społeczeństw. Koordynatorka projektu projektu Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2. Innowatorka w zakresie włączenia społecznego, realizatorka działań dla lokalnej społeczności. Absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka INTRA oraz polityki socjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Formularz został przesłany. Dziękujemy!

Odpowiemy niebawem. Pozdrawiamy!

Skip to content