Loga Funduszy Europejskich Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej

wymIaNNa

Poznań
22 i 23 września

O czym?

Zapraszam do rozmowy o tym, czy warsztat jako metoda pracy może być innowacyjny. Jakie powinien mieć cechy, aby mógł zostać za taki uznany?

Będziemy pracować metodami aktywnymi, w oparciu i [auto]refleksję, wymianę doświadczeń, niezbyt intensywny ruch w sali warsztatowej, ewentualnie notowanie na post-itach.

Dla kogo?

Zapraszam osoby, które opracowują innowacje oraz przedstawiciel[k]i inkubatorów, a także osoby, które korzystają z warsztatów i opracowują ich programy. Im więcej punktów widzenia, tym ciekawszy będzie nasz warsztat.

O prowadzącej:

julia-koczanowicz-chondzynska

Julia Koczanowicz-Chondzyńska

Prezeska Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Koordynatorka inkubatora innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia TransferHUB. Członki zarządu Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

Formularz został przesłany. Dziękujemy!

Odpowiemy niebawem. Pozdrawiamy!

Skip to content